(08) 3872 5234 - 0915 897 975
2
Th1

Những kĩ năng khi làm bài thi Đại học môn Tiếng Anh phần 2

  Một số quy tắc đánh trọng âm

  Trọng âm thường rơi vào âm trước các từ có đuôi: ic, ics, ical, ial, ion, ity, ety, ive, ilar, ular, ulous, age, ure…

  Với động từ có 2 âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2.

  Danh từ có 2 âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

  Đối với từ có 3 âm tiết trở lên, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên (từ phải sang trái)

  Từ có đuôi: ate, y, ise hoặc ize, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên, hay từ phải sang trái.

  Ví dụ:

  1. A. fantastic B. political C. financial D. dictionary
  2. A. delicious B. cabbage C. banana D. irregular

  Câu 1: đáp án là D (theo quy tắc 1). Các đáp án A, B, C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Riêng đáp án D, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

  Câu 2: đáp án là B do trọng âm của các phương án A, C, D trọng âm đều rơi vào âm thứ 2, riêng đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

   

  Trắc nghiệm chọn từ hoặc cụm từ

  Đây là dạng bài điền vào chỗ trống, học sinh phải lựa chọn một trong bốn phương án để hoàn thành câu bị thiếu đảm bảo tính logic và đúng ngữ pháp.

  Để làm dạng bài này, trước tiên các bạn cần đọc lướt các phương án trả lời để biết chỗ còn thiếu liên quan đến từ vựng hay ngữ pháp nào:

  Nếu từ vựng thì cần biết loại từ vựng như tính từ, danh từ, động từ, trạng từ, số ít, số nhiều, khẳng định, phủ định, tiền tố, hậu tố,…

  Nếu là về mặt ngữ nghĩa, cần lựa chọn từ nào có nghĩa hợp logic nhất hoặc cùng các cụm từ khác trong câu tạo nên một cụm hoặc thành ngữ có nghĩa logic nhất.

  Tiếp theo, cần đọc kĩ câu văn, dịch qua ý nghĩa của câu, xác định xem yếu tố còn thiếu là gì, không nên chọn câu trả lời khi chưa đọc xong hết câu.

  Ví dụ: một chuỗi các từ được tách nhau bởi dấu (,) thường liên quan đến cấu trúc song song.

  My hobby is learning English, listening to music, AND … chess.

  1. To play B. play C. playing D. played

  Đáp án đúng là C vì đây là cấu trúc song song, các động từ cùng đuôi “ing” giống nhau.

  Tham khảo thêm: Những kĩ năng khi làm bài thi Đại học môn Tiếng Anh phần 1